160
ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 23 - BIZNESPLAN - AKTUALNA WERSJA NR 4 Z DNIA 11.01.2020R.
Informujemy, że zmianie uległ załącznik 23 - BIZNESPLAN. Aktualna wersja znajduje się do pobrania zarówno w ogłoszeniu o konkursie na składanie dokumentów jak i w dalszej części aktualności. Aktualną wersję załącznika należy złożyć w dniach 27-28.01.2022r.
 735
KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI, WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIESIENIA FORMY ZABEZPIECZENIA DO PROJEKTU DLA 13 i 14 GRUPY
Informacja dotycząca naboru przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji, wsparcia pomostowego oraz dokumentów dotyczących wniesienia formy zabezpieczenia do projektu dla 13 i 14 grupy szkoleniowej w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7”.
 167
III ETAP - PODPISYWANIE UMÓW - 11 i 12 GRUPA
Informujemy, że podpisywanie umów odbywać się będzie w dniach 08 - 10.12.2021 r. w godzinach 8:00 – 13:30 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 3C/57, 14-100 Ostróda.
 857
II ETAP PRZED PODPISANIEM UMOWY – SKŁADANIE DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH FIRMY DLA 11 i 12 GRUPY
Poniżej zamieszczamy informacje jakie należy złożyć dokumenty w celu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
 0
NABÓR DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY !
Informujemy, że w dniu 28.10.2021r. nabór do projektu "Drogowskaz na biznes 7" został zamknięty z powodu osiągnięcia wymaganego limitu zgłoszeń.
 144
III ETAP - PODPISYWANIE UMÓW - 10 GRUPA
Informujemy, że podpisywanie umów odbywać się będzie w dniach 21.10.2021 r. i 22.10.2021 r. w godzinach 8:00 – 12:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 3C/57, 14-100 Ostróda.
 512
II ETAP PRZED PODPISANIEM UMOWY – SKŁADANIE DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH FIRMY DLA 10 GRUPY
Poniżej zamieszczamy informacje jakie należy złożyć dokumenty w celu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
 1300
KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI, WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIESIENIA FORMY ZABEZPIECZENIA DO PROJEKTU DLA 11 i 12 GRUPY
Informacja dotycząca naboru przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji, wsparcia pomostowego oraz dokumentów dotyczących wniesienia formy zabezpieczenia do projektu dla 11 i 12 grupy szkoleniowej w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7”.
 3
REKRUTACJA KOBIET DO PROJEKTU - NABÓR WYDŁUZONY!
Informujemy, że nabór KOBIET do projektu "Drogowskaz na biznes 7" został wydłużony do dnia 31.10.2021r. Ilość miejsc jest ograniczona i obecnie wynosi 25. Zapraszamy chętne, bezrobotne i bierne zawodowo KOBIETY do uruchomienia własnej działalności gospodarczej!
 716
KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI, WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIESIENIA FORMY ZABEZPIECZENIA DO PROJEKTU DLA 10 GRUPY
Informacja dotycząca naboru przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji, wsparcia pomostowego oraz dokumentów dotyczących wniesienia formy zabezpieczenia do projektu dla 10 grupy szkoleniowej w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7”.
 206
III ETAP - PODPISYWANIE UMÓW - 9 GRUPA
Informujemy, że podpisywanie umów odbywać się będzie w dniach 10.08.2021 r. i 11.08.2021 r. w godzinach 8:00 – 12:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 3C/57, 14-100 Ostróda.
 423
II ETAP PRZED PODPISANIEM UMOWY – SKŁADANIE DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH FIRMY DLA 9 GRUPY
Poniżej zamieszczamy informacje jakie należy złożyć dokumenty w celu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku