3
REKRUTACJA KOBIET DO PROJEKTU - NABÓR WYDŁUZONY!
Informujemy, że nabór KOBIET do projektu "Drogowskaz na biznes 7" został wydłużony do dnia 31.10.2021r. Ilość miejsc jest ograniczona i obecnie wynosi 25. Zapraszamy chętne, bezrobotne i bierne zawodowo KOBIETY do uruchomienia własnej działalności gospodarczej!
 464
KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI, WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIESIENIA FORMY ZABEZPIECZENIA DO PROJEKTU DLA 10 GRUPY
Informacja dotycząca naboru przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji, wsparcia pomostowego oraz dokumentów dotyczących wniesienia formy zabezpieczenia do projektu dla 10 grupy szkoleniowej w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7”.
 143
III ETAP - PODPISYWANIE UMÓW - 9 GRUPA
Informujemy, że podpisywanie umów odbywać się będzie w dniach 10.08.2021 r. i 11.08.2021 r. w godzinach 8:00 – 12:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 3C/57, 14-100 Ostróda.
 358
II ETAP PRZED PODPISANIEM UMOWY – SKŁADANIE DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH FIRMY DLA 9 GRUPY
Poniżej zamieszczamy informacje jakie należy złożyć dokumenty w celu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
 754
KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI, WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIESIENIA FORMY ZABEZPIECZENIA DO PROJEKTU DLA 9 GRUPY
Informacja dotycząca naboru przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji, wsparcia pomostowego oraz dokumentów dotyczących wniesienia formy zabezpieczenia do projektu dla 9 grupy szkoleniowej w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7”.
 3
REKRUTACJA MĘŻCZYZN DO PROJEKTU ZAMKNIĘTA!
Informujemy, że nabór mężczyzn do projektu został zamknięty. Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia kobiet, które kwalifikują się do I GRUPY (kobiety bezrobotne i bierne zawodowo) - pozostały 42 miejsca.
 175
REKRUTACJA DO GRUPY MĘŻCZYZN DO PROJEKTU – NABÓR WZNOWIONY ! OSTATNIE MIEJSCE!
Informujemy, że od dnia 29.04.2021 r. od godziny 7:30 rekrutacja mężczyzn do projektu do I jak i II grupy została wznowiona. ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA – JEST TYLKO 7 MIEJSC ! AKTUALIZACJA - zostało WYŁĄCZNIE 1 MIEJSCE DO II GRUPY.
 207
III ETAP - PODPISYWANIE UMÓW - VII i VIII GRUPA
Informujemy, że podpisywanie umów odbywać się będzie w dniach 07.04.2021 r. i 08.04.2021 r. w godzinach 9:00 – 11:15 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 3C/57, 14-100 Ostróda.
 711
II ETAP PRZED PODPISANIEM UMOWY – SKŁADANIE DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH FIRMY DLA VII I VIII GRUPY
Poniżej zamieszczamy informacje jakie należy złożyć dokumenty w celu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
 0
Wydłużony termin na składanie dokumentacji w ramach konkursu zamkniętego dla 7 i 8 grupy.
Informujemy, że został wydłużony termin na składanie dokumentów dotyczących WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI, WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIESIENIA FORMY ZABEZPIECZENIA DO PROJEKTU DLA 7 i 8 GRUPY do dnia 18.02.2021 r. do godziny 15:00.
 1401
KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI, WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIESIENIA FORMY ZABEZPIECZENIA DO PROJEKTU DLA 7 i 8 GRUPY
Informacja dotycząca naboru przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji, wsparcia pomostowego oraz dokumentów dotyczących wniesienia formy zabezpieczenia do projektu dla 7 i 8 grupy szkoleniowej w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7”.
 2
REKRUTACJA MĘŻCZYZN DO PROJEKTU ZAMKNIĘTA!
Informujemy, że rekrutacja mężczyzn do projektu zarówno do I jak i II grupy została ZAMKNIĘTA ! Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia kobiet, które kwalifikują się do I GRUPY - pozostało 49 miejsc.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku