1189
II ETAP PRZED PODPISANIEM UMOWY - SKŁADANIE DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH FIRMY DLA III i IV GRUPY
Poniżej zamieszczamy informacje jakie należy złożyć dokumenty w celu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
 1060
KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI, WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIESIENIA FORMY ZABEZPIECZENIA DO PROJEKTU DLA 5 i 6 GRUPY
Informacja dotycząca naboru przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji, wsparcia pomostowego oraz dokumentów dotyczących wniesienia formy zabezpieczenia do projektu dla 5 i 6 grupy szkoleniowej w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7”.
 123
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI
W związku z ogromnym zainteresowaniem potencjalnych kandydatów do projektu „Drogowskaz na biznes 7”, informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 16.10.2020 od godziny 15:00 rekrutacja do projektu zostaje wstrzymana do odwołania. Informacja odnośnie wznowienia naboru zostanie podana na stronie internetowej oraz fanpage’u na facebooku.
 0
REKRUTACJA MĘŻCZYZN DO GRUPY I - WZNOWIONY NABÓR !
Informujemy, że nabór wniosków MĘŻCZYZN do kategorii OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (GRUPA I) zostaje WZNOWIONY ! Do powyższej kategorii dostępne są 2 MIEJSCA ! Jednocześnie informujemy, iż nabór do kategorii osób BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI W WIEKU 30-49 LAT, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (GRUPA II) NADAL TRWA - ZOSTAŁY 3 MIEJSCA.
 163
REKRUTACJA MĘŻCZYZN DO GRUPY I - NABÓR ZAWIESZONY, DO GRUPY II - ZOSTAŁY 4 MIEJSCA!
W związku z osiągnięciem wymaganego limitu zgłoszeń MĘŻCZYZN do kategorii:
 1848
KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI, WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIESIENIA FORMY ZABEZPIECZENIA DO PROJEKTU DLA 3 i 4 GRUPY
Informacja dotycząca naboru przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji, wsparcia pomostowego oraz dokumentów dotyczących wniesienia formy zabezpieczenia do projektu dla 3 i 4 grupy szkoleniowej w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7”.
 380
III ETAP - PODPISYWANIE UMÓW - I i II GRUPA
Informujemy, że podpisywanie umów odbywać się będzie w dniach 26.08.2020r. i 27.08.2020r. w godzinach 7:45 – 13:45.
 1206
II ETAP PRZED PODPISANIEM UMOWY - SKŁADANIE DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH FIRMY DLA I i II GRUPY
Poniżej zamieszczamy informacje jakie należy złożyć dokumenty w celu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
 3
WZÓR BIZNESPLANU - AKTUALIZACJA
Informujemy, że w zakładce REGULAMIN PROJEKTU - załączniki do etapu wsparcia finansowego w postaci dotacji, został zaktualizowany załącznik nr 23 - wzór biznesplanu. Aktualna wersja załącznika obowiązuje od dnia 11.08.2020r.
 1
REKRUTACJA MĘŻCZYZN DO GRUPY I - WZNOWIONY NABÓR !
Informujemy, że nabór wniosków MĘŻCZYZN do kategorii OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (GRUPA I) zostaje WZNOWIONY ! Do powyższej kategorii dostępnych jest 7 MIEJSC ! Jednocześnie informujemy, iż nabór do kategorii osób BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI W WIEKU 30-49 LAT, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (GRUPA II) NADAL TRWA. Do powyższej kategorii dostępnych jest 11 MIEJSC ! Nabór do II grupy (osoby pracujące) nadal jest ZAMKNIĘTY!
 0
WAŻNE - dotyczy wyboru formy zabezpieczenia w postaci PORĘCZENIA OSÓB FIZYCZNYCH!!
W ogłoszeniu z dnia 17.07.2020 r. dotyczącego konkursu na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji, wsparcie pomostowe oraz składanie dokumentów dotyczących wniesienia zabezpieczenia do projektu, informujemy, że prawidłowa kwota dochodu dotycząca wyboru formy zabezpieczenia w postaci PORĘCZENIA OSÓB FIZYCZNYCH zgodnie z regulaminem projektu wynosi 3.000,00 zł NETTO.
 2263
KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI, WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIESIENIA FORMY ZABEZPIECZENIA DO PROJEKTU DLA 1 i 2 GRUPY
Informacja dotycząca naboru przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji, wsparcia pomostowego oraz dokumentów dotyczących wniesienia formy zabezpieczenia do projektu dla 1 i 2 grupy szkoleniowej w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku