4
ANEKS do REGULAMINU PROJEKTU !
W zakładce "REGULAMIN PROJEKTU" zamieściliśmy ANEKS do regulaminu projektu, który reguluje formalnie możliwość składania dokumentów w formie e-mail.
 307
Zmiana treści załączników nr 5 oraz 14 do regulaminu projektu - dotyczy osób zatrudnionych na umowie krótkoterminowej lub w ramach umów cywilnoprawnych.
Poniżej informacja, co zostało zmienione w załącznikach nr 5 oraz 14 do regulaminu projektu. Zaktualizowane załączniki nr 5 oraz 14 są do pobrania w zakładce "REGULAMIN PROJEKTU".
 537
ZMIANA SPOSOBU SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu „Drogowskaz na biznes 7” w dniu 08.04.2020 rozpoczynamy rekrutację.
 567
REGULAMIN PROJEKTU, DOKUMENTY REKRUTACYJNE - NABÓR DO PROJEKTU OD 08.04.2020 r. !
W zakładce "REGULAMIN PROJEKTU" zamieścilismy dokumentację dotyczącą projektu "Drogowskaz na biznes 7", tj. regulamin projektu wraz z załącznikami.
 670
STRONA PROJEKTU "DROGOWSKAZ NA BIZNES 7" - START !
W ramach projektu można uzyskać bezzwrotne wsparcie w postaci dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1 000,00 zł przez okres 12 miesięcy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku