REKRUTACJA DO PROJEKTU - NABÓR WZNOWIONY od 01.12.2020 r.
  2020-11-30      13:49:53   483

Ilość miejsc jest ograniczona i przedstawia się następująco:

-> I grupa - osoby bezrobotne i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniające minimum jedno z poniższych kryteriów: 

  • Osoby powyżej 50 roku życia,
  • Kobieta,
  • Osoba z niepełnosprawnością,
  • Osoba niskowykwalifikowana (tj. posiadająca wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie),
  • Osoba długotrwale bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy).

 KOBIETY - 54 MIEJSCA

 MĘŻCZYŹNI - NABÓR ZAMKNIĘTY Z POWODU OSIĄGNIĘCIA LIMITU MIEJSC !!

-> II grupa - 2 miejsca - bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku